გლობალური ნავიგაციისთვის გადადით მარჯვნივ გლობალური ნავიგაციისთვის გადადით მარცხნივ

საზღვაო სერვისები

საზღვაო სერვისები ფოთის საზღვაო ნავსადგურში ექვემდებარება „ეიპიემ ტერმინალსს“. 

ნავსადგურის საბუქსირე მომსახურებას უზრუნველყოფს კომპანია „სვიცერი“; “სვიცერის“ ASD ტიპის (Azimuth Stern-Drive) ბუქსირები განკუთვნილია გაუარესებული მეტეოროლოგიური პირობების დროს ოპერირებისთვის. მათი მუშაობის შედეგად კომპანია მიზნად ისახავს მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესებას.

სალოცმანო მომსახურება ხორციელდება სახელმწიფო სამსახურის მიერ.