Skip To Content
We would like to inform you that the yard density is reduced, therefore we can once again accept empty containers delivered by all modalities again as from 11-08-2022 17h30until further notice. 
Unfortunately, we cannot guarantee the density will remain on current permissible level which may result into measures again.
Veeg naar rechts voor Terminal navigatie Veeg naar links voor globale navigatie

APMTMVII Nieuwsbrief augustus 2021

Beste relatie,

Door middel van deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden van het laatste nieuws en ontwikkelingen van onze terminal. Onze intentie is om deze nieuwsbrief eens per 2 maanden te versturen. Indien u vragen heeft over de inhoud kunt u altijd terecht bij uw contactpersoon op de terminal.


APM Terminals bestaat 20 jaar

Afgelopen maand heeft APM Terminals een bijzondere mijlpaal bereikt. APM Terminals bestaat namelijk 20 jaar als zelfstandig merk binnen de A.P. Moller-Maersk groep. Dank en waardering voor al onze klanten die hebben bijgedragen aan dit 20 jarig bestaan! Hier zijn we trots op.

Yard update
In de afgelopen maanden hebben we gezien dat de verblijftijd van containers op de terminal significant is gestegen. Als gevolg daarvan staat onze yard onder druk. Dit betekent dat we minder efficiënt te werk kunnen gaan, wat resulteert in meer handelingen voor het uitslaan van containers. Dit heeft impact op onze productiviteit. Zo was de truck turn around time voorheen tussen de 25 en 30 minuten gemiddeld. In de afgelopen maanden is dit gestegen naar een gemiddelde van 30 tot 35 minuten. Gezamenlijk met onze stakeholders zijn we aan het onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om de druk op de yard te verminderen.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek APM Terminals
Elk kwartaal vindt er een klanttevredenheidsonderzoek plaats door middel van een online enquête. Graag delen we de resultaten van kwartaal 2. U kunt aangeven in hoe verre u ons aanbeveelt bij anderen op een schaal van 0 – 10. In kwartaal 1 gaf u ons een gemiddelde score van 7,9 en in kwartaal 2 een gemiddelde score van een 7.5.

  • Uit de enquête komt naar voren dat er behoefte is aan een barometer, waardoor de beschikbare capaciteit van tijdsloten inzichtelijk wordt. Op dit moment wordt er onderzocht waar deze functionaliteit precies aan moet voldoen. Hiervoor nemen we contact op met verschillende gebruikers. Daarnaast wordt er onderzocht hoe we dit systeemtechnisch kunnen faciliteren.
  • Ook komt er naar voren dat er ruimte is voor verbetering bij de truck pedestals. Doordat je hier niet kan zien wat de status is van een kraan en of hij manueel of automatisch wordt bediend, is niet altijd duidelijk wat er gebeurd. Hiervoor wordt er ook onderzocht wat er mogelijk is om meer informatie te weergeven op de pedestals.
  • Verder blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat Termview nog wel eens wordt gebruikt. Termview is alleen nog relevant voor de rederijen. Alle andere terminal gebruikers kunnen onze website www.apmterminals.com/nl/maasvlakte gebruiken in plaats van Termview.

Uw feedback is erg waardevol voor onze terminal. Wij waarderen het enorm dat u de tijd en moeite neemt om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek.

APM Terminals Maasvlakte II sponsort Diergaarde Blijdorp
APM Terminals Maasvlakte II sponsort Diergaarde Blijdorp in Rotterdam voor een periode van één jaar. Hiermee levert onze terminal een bijdrage aan de natuur in de dierentuin en komt onze bijdrage terecht waar de nood het hoogst is.

Systeem aanpassingen
In de afgelopen tijd hebben we weer verschillende outages gehad. Deze outages doen wij om systeemaanpassingen door te kunnen voeren die leiden tot een geoptimaliseerde operatie. Graag nemen wij u mee in een aantal van de aanpassingen die recent gedaan zijn:

Systeem update N4
Op 4 juni 2021 heeft APM Terminals Maasvlakte II met succes een nieuwe versie van het N4 Terminal Operating System (TOS) uitgerold naar productie. Met de uitrol van versie 3.8 kunnen wij ons qua TOS nu weer met recht de meest geavanceerde terminal ter wereld noemen. Zo zijn we hiermee wereldwijd de eerste terminal die gebruik maakt van de nieuwe Horizontal Transport Scheduler in combinatie met N4 3.8. De TH Scheduler moet gaan zorgen voor een efficiënter AGV gebruik met meer flexibiliteit. Het uiteindelijke doel is om hiermee meer moves per uur te draaien. Een ander voordeel hiervan is dat wij containers welke moeilijk te bereiken zijn in de stack gemakkelijker kunnen omwisselen met containers die eenvoudig te bereiken zijn. Hierdoor ontstaat er meer flexibiliteit en een hogere throughput voor onze terminal.


Vervanging van de L-AGV batterijen
We hebben begin dit jaar veel hinder ondervonden van de batterijen van onze L-AGV’s. Dit probleem is inmiddels opgelost. De batterijen van onze L-AGV’s zijn inmiddels vervangen, dit geldt voor 97% van onze vloot. Hierdoor zijn onze L-AGV’s nu veiliger en stabieler op operationeel vlak.

Verlaging van snelheid van spreader bij stackkraan
Van de truck chauffeurs hebben wij vernomen dat de spreaders van onze stackkranen soms te snel gaan. Daarom hebben we recent de snelheid waarmee de spreader naar beneden komt verlaagt. Vanaf 8 meter hoogte komt deze nu langzamer naar beneden waardoor u meer tijd heeft om te reageren en de stackkraan eerder stilstaat na het loslaten van de knop. Hierdoor zijn er minder handmatige handelingen nodig, is er minder kans op schade en verloopt het proces voor u nog veiliger.

Snellere handmatige truckafhandeling
We willen u graag op de hoogte brengen van een verandering die wij doorgevoerd hebben om trucks in het handmatige proces sneller af te handelen. Bij het handmatig plaatsen van containers op trucks is het voor de kraanmachinist nu mogelijk om met gepaste snelheid de kraan zowel zijwaarts als voor- en achteruit te laten rijden terwijl de spreader zich onder 8 meter hoogte bevindt. Dit betekent voor u dat de kraan sneller op de juiste plek kan worden gepositioneerd en dus dat uw container sneller kan worden afgehandeld. In het verleden moest de kraanmachinist de spreader eerst boven de 8 meter hijsen om zijwaarts of voor- en achteruit de kunnen bewegen.


Met vriendelijke groeten,
APM Terminals Maasvlakte II