Skip To Content

Due to the technical issues this morning we are extending the opening hours in our gates to 11 PM today (19 July).  Our gates are open until 11 PM (23:00) today, this applies to both the empty depot and the yard in Gate 3 and 4. To receive future updates via email please request service.gothenburg@apmterminals.com to add you to the distribution list.

Swipe Right for Terminal Navigation Swipe Left for Global Navigation

News

2017

2017-09-28 Ny bemanningspool för APM Terminals Gothenburg
2017-09-28 APM Terminals Gothenburg announces new labor pool
2017-09-12 Nytt område för containerinspektion
2017-09-12 New container inspection area
2017-08-25 Första stegen mot självservice
2017-08-25 The first steps towards self-service
2017-07-07 Medling 28 juni - 4 juli
2017-07-07 APM Terminals Gothenburg centralizes its claims handling
2017-07-07 Status övertalighetsprocess
2017-06-20 APM Terminals Gothenburg gives notice of 160 redundancies
2017-06-20 APM Terminals Gothenburg varslar 160 personer
2017-06-02 Möte med utsedda medlare
2017-06-02 Meeting with the Mediators
2017-05-19 Partial lockout in effect
2017-05-19 Spegel- och konsekvenslockout träder i kraft
2017-05-10 APM Terminals to impose partial lockout
2017-05-10 APM Terminals genomför spegellockout
2017-05-05 New and tougher industrial actions from Swedish Dockworkers Union
2017-05-05 Nya och förstärkta stridsåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet
2017-04-26 New container freight station at APM Terminals Gothenburg
2017-04-04 Improved customer service by enhanced ways of working
2017-03-13 SDU rejects second mediation proposal
2017-03-10 APM Terminals invests additional SEK 250 million in Port of Gothenburg
2017-03-02 Status update from APM Terminals Gothenburg 
2017-03-02 Information till APM Terminals kunder 
2017-02-24 Information for you as customer to APM Terminals Gothenburg
2017-02-24 Information och förtydligande till dig som kund till APMT i Götebor
2017-01-27 Dockworkers Union strikes and blockades leads to import restrictions
2017-01-16 Information inför torsdag och fredag vecka 3
2017-01-16 Statusrapport APM Terminals vecka 2

2016

2016-12-01Fr.o.m 5 december återgår vi till ordinarie öppettider på Marshalling area
2016-11-25 Sv Hamnarbetarförbundet fryser samtliga stridsåtgärder
2016-11-24 Medling för långsiktig lösning på konflikten
2016-11-18 General update APM Terminals Gothenburg labor issues
2016-11-10 Temporary Terminal Tariff 2016_Nov 7
2016-11-15 Kundinformation
2016-11-08 Kundinformation
2016-11-07 Kundinformation
2016-11-04 Kundinformation 
2016-11-03 Kundinformation NAVIS
2016-10-28 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 varslar om blockad på APM Terminals i Göteborg
2016-10-28 The local branch of the Swedish Dockworkers’ Union, Hamn 4, notice of industrial action against APM Terminals in Gothenburg
2016-10-26 Tillfällig rutin nummerlappar
2016-10-26 Lägesrapport terminalen
2016-10-27 Uppdatering tillfällig rutin nummerlappar
2016-10-18 Update Mottagningspark
2016-10-18 Update Järnvägen
2016-10-17 Fortsatta driftstörningar på järnvägen
2016-10-17 Kösituation under eftermiddagen_kvällen
2016-10-17 Ändring i Mottagningsparken
2016-06-21 Ny tågpendel från APM Terminals till Karlshamn
2016-06-21 New regular rail shuttle service between APM Terminals and Karlshamn
2016-06-20 APM Terminals lanserar ny vägningstjänst
2016-06-20 Container VGM now at APM Terminals Gothenburg
2016-05-27 Uppdatering avseende konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 och APM Terminals Gothenburg(enlish verion)
2016-05-27 Uppdatering avseende konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 och APM Terminals Gothenburg(swedish version) 
2016-05-27 Update regarding the conflict between the Swedish Dockworker’s union section 4 and APM Terminals Gothenburg(english version)
2016-05-27 Update regarding the conflict between the Swedish Dockworker’s union section 4 and APM Terminals Gothenburg(swedish version)
2016-05-17 Mediation broken off – strike at APM Terminals today (english verion) 
2016-05-17 Medlingen avbröts – strejk på APM Terminals idag (swedish version)
2016-05-13 The mediation process in the dispute between APM Terminals and the Swedish Dockworkers’ Union is continuing
2016-05-13 Medlingen mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet pågår
2016-05-11 Port dispute moves to central mediation (english version)
2016-05-11 Hamnkonflikten lyfts till central medling (swedish version)
2016-05-04 Temporary Terminal Tariff 2016
2016-05-03 Continued operational disturbances and new notice of strike
2016-05-03 Fortsatta driftstörningar och nytt strejkvarsel 
2016-04-27 Strike continues – parties did not reach an agreement
2016-04-27 Ingen förhandlingslösning uppnådd – strejken fortsätter
2016-04-25 Strike at APM Terminals Gothenburg
2016-04-25 Strejk på APM Terminals Gothenburg
2016-04-22 Update on notice of industrial action from Svenska Hamnarbetarförbundet section 4
Negotiations have taken place at various times during the day and will continue. We will return as soon as new information is available.
2016-04-22 Uppdatering avseende varsel om stridsåtgärd från Svenska Hamnarbetarförbundet, avdelning 4
Förhandlingar har ägt rum vid olika tillfällen under dagen och kommer att fortgå. Vi återkommer så snart ny information finns tillgänglig.
2016-04-21 Customer Advisory - Information regarding the notice of industrial action from Svenska Hamnarbetarförbundet
2016-04-21 Kundinformation -  Information avseende varsel om stridsåtgärd från Svenska Hamnarbetarförbundet
2016-04-14 Customer Advisory  - Notice of industrial action from Svenska Hamnarbetarförbundet (HF)
2016-04-14 Client Advisory - Varsel om stridsåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet
2016-01-27 Client Advisory - Varsel om stridsåtgärd avblåst
2016-01-22 Client Advisory - Notice of industrial action from Svenska Hamnarbetarförbundet
2016-01-22 Client Advisory - Varsel om stridsåtgärd från Svenska Hamnarbetarförbundet

2015

2015-12-29 The world’s biggest ship has arrived to APM Terminals Gothenburg

2014

2014-12-17 APM Terminals först i Sverige med 4High grensletruckar
2014-09-26 Testtur med 730 m långt tåg till APM Terminals
2014-06-10 APM Terminals järnvägssatsningar ökar kapaciteten med 50%
2014-06-10 Rail investments by APM Terminals increase capacity by 50 percent
2014-03-18 Christian Schell - ny Head of HSSE på APM Terminals
2014-03-07 APM Terminals investerar i nya grensletruckar
2014-03-07 APM Terminals invests in new straddle carriers
2014-01-31 APM Terminals i Göteborg utökar järnvägspendeln till Oslo
2014-01-31 APM Terminals expands rail shuttle to Oslo