Skip To Content
Swipe Right for Terminal Navigation Swipe Left for Global Navigation

News

2017

2017-09-28 Ny bemanningspool för APM Terminals Gothenburg
2017-09-28 APM Terminals Gothenburg announces new labor pool
2017-09-12 Nytt område för containerinspektion
2017-09-12 New container inspection area
2017-08-25 Första stegen mot självservice
2017-08-25 The first steps towards self-service
2017-07-07 Medling 28 juni - 4 juli
2017-07-07 APM Terminals Gothenburg centralizes its claims handling
2017-07-07 Status övertalighetsprocess
2017-06-20 APM Terminals Gothenburg gives notice of 160 redundancies
2017-06-20 APM Terminals Gothenburg varslar 160 personer
2017-06-02 Möte med utsedda medlare
2017-06-02 Meeting with the Mediators
2017-05-19 Partial lockout in effect
2017-05-19 Spegel- och konsekvenslockout träder i kraft
2017-05-10 APM Terminals to impose partial lockout
2017-05-10 APM Terminals genomför spegellockout
2017-05-05 New and tougher industrial actions from Swedish Dockworkers Union
2017-05-05 Nya och förstärkta stridsåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet
2017-04-26 New container freight station at APM Terminals Gothenburg
2017-04-04 Improved customer service by enhanced ways of working
2017-03-13 SDU rejects second mediation proposal
2017-03-10 APM Terminals invests additional SEK 250 million in Port of Gothenburg
2017-03-02 Status update from APM Terminals Gothenburg 
2017-03-02 Information till APM Terminals kunder 
2017-02-24 Information for you as customer to APM Terminals Gothenburg
2017-02-24 Information och förtydligande till dig som kund till APMT i Götebor
2017-01-27 Dockworkers Union strikes and blockades leads to import restrictions
2017-01-16 Information inför torsdag och fredag vecka 3
2017-01-16 Statusrapport APM Terminals vecka 2

2016

2016-12-01Fr.o.m 5 december återgår vi till ordinarie öppettider på Marshalling area
2016-11-25 Sv Hamnarbetarförbundet fryser samtliga stridsåtgärder
2016-11-24 Medling för långsiktig lösning på konflikten
2016-11-18 General update APM Terminals Gothenburg labor issues
2016-11-10 Temporary Terminal Tariff 2016_Nov 7
2016-11-15 Kundinformation
2016-11-08 Kundinformation
2016-11-07 Kundinformation
2016-11-04 Kundinformation 
2016-11-03 Kundinformation NAVIS
2016-10-28 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 varslar om blockad på APM Terminals i Göteborg
2016-10-28 The local branch of the Swedish Dockworkers’ Union, Hamn 4, notice of industrial action against APM Terminals in Gothenburg
2016-10-26 Tillfällig rutin nummerlappar
2016-10-26 Lägesrapport terminalen
2016-10-27 Uppdatering tillfällig rutin nummerlappar
2016-10-18 Update Mottagningspark
2016-10-18 Update Järnvägen
2016-10-17 Fortsatta driftstörningar på järnvägen
2016-10-17 Kösituation under eftermiddagen_kvällen
2016-10-17 Ändring i Mottagningsparken
2016-06-21 Ny tågpendel från APM Terminals till Karlshamn
2016-06-21 New regular rail shuttle service between APM Terminals and Karlshamn
2016-06-20 APM Terminals lanserar ny vägningstjänst
2016-06-20 Container VGM now at APM Terminals Gothenburg
2016-05-27 Uppdatering avseende konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 och APM Terminals Gothenburg(enlish verion)
2016-05-27 Uppdatering avseende konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 och APM Terminals Gothenburg(swedish version) 
2016-05-27 Update regarding the conflict between the Swedish Dockworker’s union section 4 and APM Terminals Gothenburg(english version)
2016-05-27 Update regarding the conflict between the Swedish Dockworker’s union section 4 and APM Terminals Gothenburg(swedish version)
2016-05-17 Mediation broken off – strike at APM Terminals today (english verion) 
2016-05-17 Medlingen avbröts – strejk på APM Terminals idag (swedish version)
2016-05-13 The mediation process in the dispute between APM Terminals and the Swedish Dockworkers’ Union is continuing
2016-05-13 Medlingen mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet pågår
2016-05-11 Port dispute moves to central mediation (english version)
2016-05-11 Hamnkonflikten lyfts till central medling (swedish version)
2016-05-04 Temporary Terminal Tariff 2016
2016-05-03 Continued operational disturbances and new notice of strike
2016-05-03 Fortsatta driftstörningar och nytt strejkvarsel 
2016-04-27 Strike continues – parties did not reach an agreement
2016-04-27 Ingen förhandlingslösning uppnådd – strejken fortsätter
2016-04-25 Strike at APM Terminals Gothenburg
2016-04-25 Strejk på APM Terminals Gothenburg
2016-04-22 Update on notice of industrial action from Svenska Hamnarbetarförbundet section 4
Negotiations have taken place at various times during the day and will continue. We will return as soon as new information is available.
2016-04-22 Uppdatering avseende varsel om stridsåtgärd från Svenska Hamnarbetarförbundet, avdelning 4
Förhandlingar har ägt rum vid olika tillfällen under dagen och kommer att fortgå. Vi återkommer så snart ny information finns tillgänglig.
2016-04-21 Customer Advisory - Information regarding the notice of industrial action from Svenska Hamnarbetarförbundet
2016-04-21 Kundinformation -  Information avseende varsel om stridsåtgärd från Svenska Hamnarbetarförbundet
2016-04-14 Customer Advisory  - Notice of industrial action from Svenska Hamnarbetarförbundet (HF)
2016-04-14 Client Advisory - Varsel om stridsåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet
2016-01-27 Client Advisory - Varsel om stridsåtgärd avblåst
2016-01-22 Client Advisory - Notice of industrial action from Svenska Hamnarbetarförbundet
2016-01-22 Client Advisory - Varsel om stridsåtgärd från Svenska Hamnarbetarförbundet

2015

2015-12-29 The world’s biggest ship has arrived to APM Terminals Gothenburg

2014

2014-12-17 APM Terminals först i Sverige med 4High grensletruckar
2014-09-26 Testtur med 730 m långt tåg till APM Terminals
2014-06-10 APM Terminals järnvägssatsningar ökar kapaciteten med 50%
2014-06-10 Rail investments by APM Terminals increase capacity by 50 percent
2014-03-18 Christian Schell - ny Head of HSSE på APM Terminals
2014-03-07 APM Terminals investerar i nya grensletruckar
2014-03-07 APM Terminals invests in new straddle carriers
2014-01-31 APM Terminals i Göteborg utökar järnvägspendeln till Oslo
2014-01-31 APM Terminals expands rail shuttle to Oslo