Skip To Content

There are currently no active operational alerts. To receive future updates via email please request service.gothenburg@apmterminals.com to add you to the distribution list.

Swipe Right for Terminal Navigation Swipe Left for Global Navigation
ellastbil-1600

Electric Truck Priority

If you are driving an electric truck, you will now be able to access the terminal via a ‘Priority Lane’ and you will be given priority within the terminal area. To utilise this prioritisation offer, please follow the instructions below.

Instructions in English

 1. The driver drives in via Gate 4, in the far-right lane. Follow the orange Electric Truck Priority sign.
 2. Before the driver swipes the access card, the electric truck must stop at the kiosk and call Avarn on the gate phone. State the truck's license plate number and visit code for Avarn to confirm continued passage.
 3. The driver scans his/her personal card. The boom will open and if the lane is free, the driver can continue into the terminal. Note! For safety reasons, the driver may not pass if there is a truck in front.
 4. The driver continues straight in the lane, then continues on the regular road. 
 5. The driver backs into a free square and swipes the card. The electric truck will be assigned priority handling here.
 6. Once the handling is complete, the driver drives out as usual. The electric truck driver contacts Avarn on the gate phone at Gate Out and they will open the boom.

Instuktioner på svenska

 1. Chauffören kör in via Gate 4, i filen längst till höger. Följ orange skylt, märkt Electric Truck Priority Lane.
 2. Innan chauffören drar sitt kort måste ellastbilen stanna vid kiosken och tillkalla Avarn via gatetelefonen som finns på plats. Ange registreringsnummer samt visitkod, innan Avarn bekräftar fortsatt passage.
 3. Chauffören scannar sitt personlig kort och bommarna öppnas. Om filen är fri, kan ellastbilen fortsätta in på terminalen. OBS! På grund av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att köra om ifall det står en annan lastbil framför.
 4. Ellastbilen följer filen rakt fram, och fortsätter sedan på den allmänna körvägen.
 5. Ellastbilen backar in i en ledig ruta, drar sitt kort och tilldelas därefter prioriterad hantering.
 6. När hanteringen är klar, kör ellasbilen ut som vanligt. Vid Gate out kontaktar chauffören Avarn via gatetelefonen, så öppnar de bommarna.