გლობალური ნავიგაციისთვის გადადით მარჯვნივ გლობალური ნავიგაციისთვის გადადით მარცხნივ

საკონტაქტო ინფორმაცია

APM Terminals Poti

სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“
ს/ნ 215080999
იურიდიული მისამართი: საქართველო
4400 ქ. ფოთი
დ. აღმაშენებლის ქ., N38

+995 493 277777

ეიპიემ ტერმინალს ფოთის ცხელი ხაზი მუშაობს ყოველდღე 24 საათი.

ტელ.: + 995 493 27 77 77
ელ-ფოსტა: customerservicepoti@apmterminals.com

ნავსადგურის ადმინისტრაცია
ელ-ფოსტა: AdministrationPoti@apmterminals.com
 
Shipping Line/Terminal Contracts
See: Shipping Line/Terminal Contacts (English Only)